Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

ОП за ИНЖЕНЕРИНГ на сграда – студентско общежитие на ПУ „Паисий Хилендарски“

 

Обществена поръчка за:
ИНЖЕНЕРИНГ (проектиране, изграждане и обзавеждане) на сграда – студентско общежитие на ПУ „Паисий Хилендарски“.

Последна промяна: 2013-07-03 15:31:09