Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Свободен достъп до E-books

Свободен  достъп до E-books на EBSCO

От днес, 18.06., до 02.08.2013 г. имаме пробен достъп до E-books на EBSCO на http://search.ebscohost.com

 

За отдалечен достъп, моля, обадете се на тел. 032 261 427 или 032 261 448.

Последна промяна: 2013-06-18 10:31:55