Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Конкурс за "Мениджър, администриране на системи"

 

Университетският информационен център обявява конкурс за "Мениджър, администриране на системи"!

Последна промяна: 2013-07-16 11:57:24