Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Практически дейности по трансфера на технологии

Покана за представяне на оферта

 за извършване на практически дейности по трансфера на технологии по две обособени позиции:
 
Обособена позиция 1: Оценка на патентния потенциал на разработки, продукти и технологии с оглед на последващи дейности за тяхната защита;
 
Обособена позиция 2: Патентна защита на перспективни разработки, продукти и технологии.

Последна промяна: 2013-07-23 09:33:27