Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

За телефоните в ПУ!

От 10-ти юли всички телефони на Университета преминаха от Виваком (БТК) към МТЕЛ.

За набиране "отвън" се запазва същият префикс: "032 261 ХХХ", където ХХХ е вътрешният номер.

При ползване на външна линия се набира първо "0". За стационарни телефони в гр. Пловдив задължително се набира и код "032".

Последна промяна: 2013-07-17 12:58:37