Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

За потребителите на SCIENCEDIRECT и SCOPUS!

ВАЖНО !!!

ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА SCIENCEDIRECT И SCOPUS

Всички потребители на:

 http://www.hub.sciverse.com

http://www.sciencedirect.com/

http://www.scopus.com/

http://www.applications.sciverse.com

задължително трябва да сменят паролата си за достъп до тези страници!!!

Това става от главната навигация на всяка една от страниците на „MY SETTINGS”, “CHANGE PASSWORD”.

 

Последна промяна: 2013-07-18 12:19:00