Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Безплатен достъп до бази данни от цялата университетска мрежа

Запознайте се с новата платформа Sci Verse Hub и ползайте пълнотекстовата база данни ScienceDirect на www.sciencedirect.com и библиографската SCOPUS на www.scopus.com.

Последна промяна: 2011-11-09 10:07:27