Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Относно конкурс по ЗОП

Уважаеми участници,
Отварянето на офертите за конкурса по ЗОП „Инженеринг (проектиране, изграждане и обзавеждане) на сграда – студентско общежитие на ПУ “Паисий Хилендарски“, ще се проведе на 29.07.2013 г.(както е указано в документацията) в ст.126 на Ректората – ул.“Цар Асен“ №24 от 10.00 часа.

 От комисията

Последна промяна: 2013-07-29 10:24:58