Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Относно конкурс по ЗОП

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП комисията по провеждане на обществена поръчка с предмет: „ИНЖЕНЕРИНГ (проектиране, изграждане и обзавеждане) на сграда – студентско общежитие на ПУ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” - гр. Пловдив, в УПИ І - 502.22 за ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”, от кв. 15 по плана на КС „Паисий Хилендарски” - гр. Пловдив, уведомява, че на 9.08.2013 г. от 11.00 ч. в заседателната зала на Ректората, ул.“Цар Асен“ №24, ще се отворят ценовите оферти.

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:          /п/

                                                                              /Румен Киров/

Последна промяна: 2013-08-07 09:26:15