Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Балканско лятно училище за религии и обществен живот

Балканско лятно училище за религии и обществен живот

“Синкретичните общества – мост между традиция и модерност?”

11-25 август 2013

 

За първи път ПУ “Паисий Хилендарски” е домакин на Балканско лятно училище за религия и обществен живот (BSSRPL), което ще се проведе от 10 до 25 август 2013 г.

 

Темата на лятното училище е “Синкретичните общества – мост между традиция и модерност?” и в него участват представители на Босна и Херцеговина, България, Великобритания, Германия, Гърция, Зимбабве, Испания, Италия, Канада, Косово, Полша, Съединените щати, Сърбия, Турция, Финландия, Хърватия и Швейцария.

 

Фокусът на училището е върху религиозния синкретизъм - както на Балканите, така и по света – като уникална форма за съчетаване на различията в правната и нормативната база, организирането на общностите, религиозните практики, семейните задължения, дефинирането на ролите на социалния пол и др.

 

Партньори на Философско-историческия факултет в ПУ са Университетът в Бостън, щата Масачузец, САЩ, както и университети от Великобритания, Гърция, Италия, Полша, Румъния, Турция и Финландия. Проектът, по който се осъществява това ново начинание, е подкрепен от интензивна програма “Еразъм” и програма “Учене през целия живот” към Център за развитие на човешките ресурси.

Последна промяна: 2013-08-08 17:00:05