Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Едномесечен достъп до БД на World Scientific

От днес, 23.09.2013 г., имаме едномесечен безплатен достъп до базата данни с електронни книги на World Scientific http://www.worldscientific.com/page/worldscibooks.

Досъпни са само книгите, включени в следния списък : eBooks September 2013.xls

Последна промяна: 2013-10-04 13:15:11