Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Съответствие на телeфонни номера на ПУ към номера от Мтел!!!

 

За удобството на преподавателите и служителите от Университета предлагаме таблица на съответствието на фиксираните телефонни номера от мрежата на ПУ към мобилни номера от Мтел!!!

Последна промяна: 2013-10-15 11:49:47