Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Решение за изпълнител на обществена поръчка

РЕШЕНИЕ

Р33-3680/5.08.2013г. 

за определяне изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Създаване на софтуерна платформа Пловдивски е-университет (ПеУ)"

 

Последна промяна: 2013-10-15 11:36:41