Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

III класиране за общежития

III класиране за общежития

Настанителните заповеди ще се дават на 21, 22 и 23.10.2013 г. в 133 стая.

Последна промяна: 2013-10-21 11:44:11