Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Заседание на комисията по ЗОП за „Извършване на СМР за ремонт на съществуващ сграден фонд“

Информираме, че на 25.10.2013 г. от 13.00 часа в заседателната зала на Университета /Пловдив, ул. "Цар Асен" №24/ ще се проведе заседанието на комисията по провеждане на открита процедура на обществена поръчка за определяне на изпълнител по открита процедура по ЗОП с предмет „Извършване на строително-монтажни работи (СМР) за ремонт на  съществуващ сграден фонд и помещения и обособяването му като технологичен център“  за отваряне на плик №3.

Последна промяна: 2013-10-23 20:34:31