Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Конкурс за "Системен администратор"

ПУ „Паисий Хилендарски“, Университетски информационен център

обявява конкурс за "СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР".

Конкурсът ще се състои от тест и събеседване.

Задължения:

Администриране на локални компютърни мрежи, включващо:

-          Инсталация и поддръжка на Windows и Linux базирани сървъри;

-          Инсталация и поддръжка на Windows и Linux базирани работни станции;

-          Инсталация на програмно осигуряване;

-          Техническа поддръжка.

Изисквания:

-          Познания по администриране на  Windows и Linux базирани сървъри и работни станции;

-          Познания в управлението на мрежови ресурси, рутери, защитни стени и т.н.;

-          Хардуер и мрежи – изграждане, поддръжка, диагностика;

-          Работен английски език;

-          Умения за работа в екип.

Необходими документи:

-          Молба за участие в конкурса (актуални телефони за връзка);

-          Автобиография;

-          Копие от диплома за завършено образование, сертификати, препоръки и др.

Документи се подават в сградата на Ректората, ул. „Цар Асен“ 24, стая №115 – Управление на човешки ресурси.  Телефони за справка:

-          по необходимите документи:   032/261223;

-          по естеството на конкурса: 032/261260.

Краен срок за подаване: 25.11.2013 г.

Конкурсът ще се проведе на 27.11.2013 г. в Ректората, Университетски информационен център от 09.00 часа.

Последна промяна: 2013-10-25 10:47:21