Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

ВАЖНО за проект "СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ"!

Считано от днес, 25.10.2013 г., се преустановява приемането на договори по проект "Студентски практики" за всички позиции поради достигане на лимита на индикативния брой студенти, провеждащи практическо обучение по проекта.

Последна промяна: 2013-10-25 13:23:35