Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Открита процедура за създаване на е-ресурси!

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

  

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

С ПРЕДМЕТ:

  

„Създаване на стандартизирани е-учебни ресурси за не по-малко от 120 дисциплини и разполагането им в 5 цифрови хранилища за учебни е-ресурси с отдалечен достъп” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”

РЕШЕНИЕ И ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Последна промяна: 2013-11-22 09:46:11