Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Решение по ЗОП за извършване на ремонт

РЕШЕНИЕ

за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет:

“Извършване  на ограничени строително-монтажни работи (СМР) за ремонт на съществуващ сграден фонд с цел обособяването му като технологичен център“

Последна промяна: 2013-11-04 09:16:09