Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

E-обучение в Moodle


Семинар по проекта ПеУ за обучение на преподаватели на тема "Е-обучение в Moodle"

Последна промяна: 2013-11-04 13:53:36