Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Отговор на зададен въпрос по конкурса „Доставка на компютри и оборудване по 10 обособени позиции“

Отговор на въпрос по обществена поръчка “Доставка на компютри и оборудване по 10 обособени позиции":

 

Последна промяна: 2013-11-11 10:02:13