Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

ОП за доставка на гориво за отопление

Пловдивски университет обявява открита процедура за възлагане на

обществена поръчка с предмет

"Доставка на гориво за отопление за ПУ "Паисий Хилендарски"

Последна промяна: 2013-11-18 14:40:48