Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Планирано прекъсване на интернет свързаността

Информираме Ви, че за сряда (20.11.2013 г.) е планирано физическо преместване на основния оптичен възел на мрежата на НИМ.

Преместването се предвижда да се състои в интервал за времето от 15:00 до 17:00 часа. Прекъсването на връзката се планира да бъде за не повече от 1 час.

Прекъсването ще засегне следните точки:

1. Областна администрация Пловдив - Площад "Никола Мушанов" 1.

2. Технически Университет София - Филиал Пловдив - ул. Цанко Дюстабанов 25.

3. Аграрен Университет Пловдив - бул . Менделеев 12.

4. Пловдивски Университет - Ректорат, ХФ, БФ, Нова сграда - ул. Цар Асен 24.

Последна промяна: 2013-11-18 15:11:07