Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Промоционален достъп до електронни книги - Academic Complete на eBrary

Безплатен промоционален достъп до една от най-богатите колекции от 
електронни книги - Academic Complete на eBrary

До 31 декември т.г. имаме безплатен промоционален достъп до една от 
най-богатите колекции от електронни книги - Academic Complete на eBrary 
от всички компютри в университетската мрежа на адрес:
http://site.ebrary.com/lib/uniplovdiv

За справки: тел. 261 448 - София Владимирова.
Моля за отзиви на адрес myankova@uni-plovdiv.bg - Милка Янкова

Последна промяна: 2013-12-04 09:43:00