Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

ОП за отдаване под наем

Пловдивският университет обявява открита процедура за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на 

 „БАЗА ЗА ОТДИХ И КВАЛИФИКАЦИЯ”

 

Последна промяна: 2013-12-11 10:26:39