Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Възможност за отдалечен достъп до ScienceDirect и Scopus

Възможност за отдалечен достъп до ScienceDirect и Scopus.

За справки:

София Владимирова
тел. 261 448
ел. поща sofivlad@uni-plovdiv.bg

Последна промяна: 2011-12-07 10:20:59