Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Промяна на дати по ОП „Създаване на е-ресурси”

Решение за промяна на дати

по ОП „Създаване на е-ресурси за не по-малко от 120 учебни дисциплини и разполагането им в 5 цифрови хранилища за е-учебни ресурси с отдалечен достъп

Последна промяна: 2014-01-06 14:06:03