Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

ОП „Стандартизиране и интегриране на разнотипни информационни системи”

Открита процедура за възлагане на

обществена поръчка с предмет:

„Стандартизиране и интегриране на разнотипни информационни и управленски университетски системи в Пловдивски университет”

Документация:

Последна промяна: 2014-01-06 14:04:04