Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Отваряне на ценови оферти по ОП „Създаване на е-ресурси..."

Отваряне на ценовите оферти по ОП «Създаване на е-ресурси за не по-малко от 120 учебни дисциплини и разполагането им в 5 цифрови хранилища за е-учебни ресурси с отдалечен достъп» на 07.01.2014 г. от 11.00 ч. в Заседателната зала на ПУ "Паисий Хилендарски", Ректорат, ул. "Цар Асен" 24.

Последна промяна: 2014-01-06 21:15:38