Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Първа покана за проектни предложения

ПЪРВА ПОКАНА ЗА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЯРКАТА ЗА МОБИЛНОСТ НА ФОНДА ЗА СТИПЕНДИИ ЗА СТРАНИТЕ НОРВЕГИЯ, ИСЛАНДИЯ И ЛИХТЕНЩАЙН

Програмният оператор на Фонда за стипендии - Министерство на образованието и науката, публикува първа покана за набиране на проектни предложения по мярка 2 "Проекти за мобилност във висшето образование и науката". Крайният срок за кандидатстване е 01.03.2014 г.

Стипендии се отпускат по два компонента:

1. Компонент „Мобилност на студенти“:

- Студенти, докторанти и специализанти, които се обучават в акредитирани държавни и частни висши училища и научни организации в България и кандидатстват за стипендия за индивидуална мобилност в официално призната/акредитирана приемаща институция – висше училище/научна организация от страните от ЕИП ЕАСТ (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн).

2. Компонент „Мобилност на преподаватели, изследователи и административен персонал от висшите училища и научните организации”:

- Преподаватели, административни служители и изследователи от акредитирани държавни и частни висши училища и научни организации в България. Приемащите институции в страните от ЕИП ЕАСТ трябва да бъдат официално признати/акредитирани.

- Кандидатите за участие в индивидуална  мобилност следва да подадат документите си на институционалните координатори от висшите училища/научните организации, в които се обучават или работят.

Можете да се запознаете с пълния текст на поканата и апликационната форма на следния интернет адрес: http://www.eeagrants.bg/bg/2009-2014/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0.html

Моля, при проявен интерес от Ваша страна да се обадите в срок до 31.01.2014 г. на Илиана Саханджиева – тел: 032/630235.

Последна промяна: 2014-01-13 11:43:13