Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

ВАЖНО за проект "СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ"!

От 15.01.2013 г. се подновява приемането на договори по проект "Студентски практики" за всички позиции. Договорите се подават по факултети, съгласно  обявеното приемно време. 

   Приемат се договори на всички студенти, желаещи да участват в проект „Студентски практики“.

   Поради лимитирания брой практики за Пловдивския университет ще се реализира подбор съобразно ежемесечно определяни квоти за отделните факултети. 

Критериите за подбор са:

-  студентите от 4-ти курс и магистърски програми,

-  3-ти курс, 2-ри курс, 1-ви курс,

-  успех,

-  хронология на подадените договори.


Последна промяна: 2014-01-15 17:09:56