Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Конкурс за адаптиране на текст по старогръцка комедия

Във връзка с „Вечерта на гръцкия език” (м. май 2014 г.)

Сектор „Новогръцки език”
в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”

о б я в я в а  к о н к у р с

за адаптиране на текст по старогръцка комедия,
който да послужи за сценарий на традиционното театрално представление на студентите неоелинисти.

Участието може да бъде индивидуално или екипно.
Поканени са настоящи и бивши възпитаници.

Компетентно жури в състав:
Председател: доц. д-р Станка Козарова
Членове: гл.ас. Галина Брусева
гл.ас. Величка Гроздева
хон.ас. Станимир Петров

ще разгледа, класира и награди предложените проекти на новогръцки език.

Изпращайте идеите си на електронни адреси: gbrusseva@gmail.com и red3grozdeva@yahoo.com

Краен срок: 31.03.2014 г.
ЖЕЛАЕМ УСПЕХ НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ!

 

Последна промяна: 2014-01-20 09:46:20