Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

ОП за консумативи

П О К А Н А

Относно: Публична покана за подаване на оферта

Уважаеми ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 14, ал. 4 и чл. 101 а, ал. 2 от ЗОП Ви отправям покана да подадете Вашата оферта за изпълнение на поръчка с предмет: “Периодична доставка чрез закупуване на КОНСУМАТИВИ ЗА ОФИС ТЕХНИКА за ПУ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" – гр. Пловдив, за 2014 г.”.

Възложител и адрес, на който може да се получи допълнителна информация: 

ПУ “Паисий Хилендарски”

гр. Пловдив, ул. “Цар Асен” №24

Тел.: 032 625552, 0888442676, E-mail: kirov@uni-plovdiv.bg, Факс: /032/261 226

Лице за контакт: Румен Киров – помощник-ректор

Последна промяна: 2014-02-03 12:24:09