Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

ВАЖНО за проект "СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ"

ПУ " Паисий Хилендарски" участва в проект "Студентски практики" 

и като РАБОТОДАТЕЛ. За обявените позиции НЕ МОГАТ да участват студенти

на ПУ "Паисий Хилендарски", а само студенти от други висши учебни заведения.

Студентите на Пловдивския университет МОГАТ да се включат в програмата и да 

кандидатстват по обяви на други работодателски организации.

Последна промяна: 2014-02-05 15:10:58