Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Промоционален достъп до руската база данни East View

От 06.02.2014 г. имаме промоционален достъп до руската база данни East View на адрес:

http://dlib.eastview.com/

User name: Plovdiv
Pass: test20

Последна промяна: 2014-02-11 12:01:58