Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Стипендии от правителството на Република Корея

Правителството на Република Корея предоставя 6 стипендии на български граждани за придобиване на образователно-квалификационна степен „Магистър” или научна степен „Доктор”, считано от м. септември 2014 г.

Описание и подробности на стипендиантската програма (DOC) (PDF)

Последна промяна: 2014-03-10 09:27:52