Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Конкурс за финансиране на звена и филиали

На 26.02.2013 г. е обявена конкурсната сесия за финансиране

на инфраструктурни проекти за всички звена и филиали на

Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“

http://isoni.uni-plovdiv.bg

Последна промяна: 2014-03-06 16:10:05