Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Връчване на удостоверения по проект "Студентски практики"

Г Р А Ф И К 

ЗА ВРЪЧВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ НА СТУДЕНТИ ПРИКЛЮЧИЛИ ПРАКТИКАТА СИ

ПО ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“

(ПО ФАКУЛТЕТИ)

 

 • ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ - 07.03.2014 г. (петък) от 14:00 часа в 1 аула;  
 • ФАКУЛТЕТ ПО ФИЗИКА И ИНЖЕНЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ - 10.03.2014 г. (понеделник) от 11:00 часа в зала Компас;
 • ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ - 21.03.2014 г. (петък) от 16:15 часа в 6 ауд.;  
 • ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА - 08.04.2014 г. (вторник) от 11:30 часа в 2 аула, Нова сграда; 
 • ХИМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ - 10.03.2014 г. (понеделник) от 12:00 часа в  9 сем. зала; 
 • ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ НАУКИ - 18.03.2014  г. (вторник) – ПО ГРАФИК; 
 • ФИЛОСОФСКО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ - 10.03.2014 г. (понеделник) от 12:00 часа в  16 ауд.; 
 • ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ - 12.03.2014 г. (сряда) от 10:00 часа в  4 ауд.; 
 • БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ - 28.03.2014 г. (петък) от 16:30 часа в 15 ауд.; 
 • ФИЛИАЛ – гр. КЪРДЖАЛИ - 12.03.2014 г. (сряда) от 12:00 часа, 221 сем.зала, във Филиала; 
 • ФИЛИАЛ – гр. СМОЛЯН - 14.03.2014 г. (петък) от 16:00 часа, в Академичната зала на Филиала.

Последна промяна: 2014-03-10 09:31:17