Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

ВАЖНО!!! БДЖ стикери за ISIC карти

БДЖ стикери за ISIC карти може да получите на 

от 8 до 30 май 2014 година от 14.00-16.00 часа

в Университетския информационен център (кандидатстудентска информация).

Последна промяна: 2014-05-08 11:53:39