Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Отваряне на оферти по ОП за доставка на компютърно оборудване

Относно провеждането на процедура по ЗОП за закупуване на техника и представяне на офертите по първата направена заявка моля да се има предвид следното:

  1. Краен срок за представяне на офертите: 18.03.2014 г.

  2. Цените, представени в офертите, не могат да надвишават прогнозните цени, обявени при кандидатстване за класиране.

  3. Техническите параметри към офертите по зададените позиции не могат да бъдат променяни през първите 6 месеца от процедурата, тоест и те трябва да отговарят на представените.

  4. Изпратените оферти трябва да съдържат приложение 15 и приложение 17 и ще бъдат отворени в присъствието на комисия, едновременно, като всички кандидати следва да бъдат поканени за отварянето на офертите.

Повече информация относно документацията и позициите при липса на такава може да намерите на официалния сайт на университета на препратката по-долу:

https://uni-plovdiv.bg/news/news/204

Последна промяна: 2014-03-14 10:07:12