Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Литературен конкурс на вестник „Пловдивски университет”

Вестник „Пловдивски университет” обявява конкурс за:

  • ПОЕЗИЯ – до пет стихотворения;
  • ПРОЗА – до три разказа. 

За всеки от двата раздела ще бъдат раздадени съответно по три парични награди.

Материалите трябва да бъдат напечатани в два екземпляра (на тях да са написани трите имена на студента, специалността и курса, е-mail, както и телефон, ако желаете).

Крайният срок за получаване на творбите е 30 април 2014 г. на адрес: Пловдив, 4000, ул. „Цар Асен” №24, в. „Пловдивски университет” или направо в редакцията (първата барака в южния двор на ректората), всеки работен ден от 10 до 14 часа. Отчитането на резултатите ще бъде около 24 май 2014 г.

Последна промяна: 2014-03-21 14:28:58