Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Безплатен достъп до база данни с пълнотекстови книги!!!

Безплатен достъп до база данни с пълнотекстови книги.

До 15.01.2012 имаме безплатен достъп до ebrary: https://site.ebrary.com/lib/plovdiv/login.action  

username: plovdiv  password: 6hgSfKn

Последна промяна: 2011-12-20 09:52:15