Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Национално състезание по български език и литература!

Регистрация за второто издание на Националното състезание

по български език и литература,

организирано от Филологическия факултет

 

            Уважаеми кандидат-студенти,

Поради големия брой желаещи да участват  в  Националното състезание по български език и литература за зрелостници се обявява нова дата за неговото провеждане – 12 април 2014 г.

Най-добре представилите се участници ще бъдат приети за студенти във Филологическия факултет (в специалностите, в които дисциплината Български език и литература участва в балообразуването). Оценяването ще става по точкова система, като резултатите ще бъдат приравнени към шестобалната система. Общото класиране (и от двете издания) ще бъде обявено на официална церемония, а кандидат-студентите с най-високи постижения ще бъдат наградени.

Състезанието ще се проведе в рамките на 4 астрономически часа (от 9 до 13 часа) в Новата сграда на ПУ „Паисий Хилендарски” (бул. „България” №236). Форматът за проверка и оценка на знанията не дублира структурата на държавния зрелостен изпит по БЕЛ или на кандидатстудентския изпит по български език в ПУ „Паисий Хилендарски”. Зрелостниците ще работят по два основни модула – езиков и литературен – всеки от които ще носи еднакъв брой точки (по-подробно за типовете задачи вж. тук).

Участието в конкурса е безплатно, а желаещите да се включат в него могат да се регистрират тук.

Регистрацията се прекратява автоматично след достигане на определен лимит, съответстващ на броя места в определените за състезанието учебни зали. След това ще бъде публикуван списък на регистриралите се участници, както и разпределението им по зали и места.

 

Последна промяна: 2014-03-31 01:12:34