Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Предложения за Правилникa (до 30.04.2014 г.)

Уважаеми колеги,

На 19.5.2014 г. (понеделник) ще се проведе Общо събрание на Университета, на което ще бъде приет Правилник за устройството и дейността на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Всички университетски звена, преподаватели, служители и студенти на ПУ могат да изразят своето мнение, предложения и бележки относно проекта за Правилник не по-късно от 24:00 ч. на 30.4. (сряда) по един от следните начини:

А. (автоматично) Чрез автоматизираната система КОМПАС-форум, на адрес http://compass-forum.fractime.com. Системата предоставя възможности за запознаване с текстовете на проекта за Правилник и ‘прикрепяне’ на бележки към съответните глави и раздели.

Достъпът за преподаватели е чрез тяхното ЕГН. Университетски звена, служители и студенти, които желаят да използват системата за публикуване на своите бележки и предложения, е необходимо да изпратят своите имена и парола (код за следващ достъп) на hadjikolev@uni-plovdiv.bg;

Б. (конвенционално) Изпращане на текстов документ на адрес totkov@uni-plovdiv.bg.

Предимството на А. се състои в това, че бележките на всички участници в дискусията ще бъдат обработени и отразени автоматично в общ документ.

В случай Б. Вашите предложения също ще бъдат отчетени, но по конвенционалния начин ‒ след редактиране ‘на ръка’ в общия документ.

Документът с предложения на университетската общност ще бъде обсъден от Академическия съвет на 12.5. (понеделник) и ще бъде в основата на процедурата по приемане от Общото събрание.

ВАЖНО: При обсъжданията в АС и ОДС няма да се разглеждат предложения, постъпили след 30.4., освен свързани с редакционни и стилови промени в проекта за Правилник.

Очакваме Вашите бележки до 24:00 ч. на 30.4. (сряда).

Вашето участие е важно за Университета!

Последна промяна: 2014-04-02 09:24:01