Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Конкурс за секретар към Филологическия факултет

Пловдивският университет “Паисий Хилендарски” обявява конкурс за организатор на учебната дейност към Филологическия факултет

Изисквания:

  1. Висше образование.
  2. Умения:
  • ­организационна култура (нормативна уредба, функциониране на академична администрация)
  • езикова култура (правопис, пунктуация, национални и международни стандарти за оформяне на документи и комуникация, телефонен и e­-mail етикет)­;
  • компютърна грамотност (текстообработка и презентации, електронни таблици, системи за графичен дизайн, кореспондентски информационни технологии и работа в Интернет);
  • ­английски език и превод от и на английски език;

Необходими документи: молба за участие в конкурса (с актуални телефони за връзка и e-mail адрес), мотивационно писмо; автобиография в европейски формат, копия от диплома за завършено образование, сертификати, препоръки и др.

Документи се подават в Централна сграда (Ректорат), ул. "Цар Асен" 24, стая 115 (УЧР).
Конкурсът се състои от тест и събеседване.
За въпроси: Деканат на Филологическия факултет,  ул. "Цар Асен" 24, стая 325.
Краен срок за подаване на документи:  едномесечен срок от датата на публикуване.
Конкурсът ще се проведе на 13.V.2014 г. в Ректората, 7 сем. зала, 9:30 часа.

Последна промяна: 2014-04-07 16:44:00