Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Достъп до "Taylor and Francis Journals" и базата данни на APS

От 4 април до 2 юни 2014 година имаме достъп до базата данни Taylor and Francis Journals на адрес:

http://www.tandfonline.com/  (подробности за платформата)

От 7 април 2014 година имаме едномесечен безплатен достъп до пълнотекстовата база данни на Американското физическо общество на адрес:

https://journals.aps.org/

Последна промяна: 2014-04-09 17:04:19