Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Във връзка със сигнала за поставена бомба!!!

Във връзка със сигнала за поставена бомба се установи, че такава няма в Ректората на ПУ “Паисий Хилендарски“.
 
На 26 и 27.04.2014 г. в ПУ „Паисий Хилендарски“ ще има нормални учебни занятия.

Последна промяна: 2014-04-25 21:16:13