Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Kонкурс за външни сътрудници по съпътстващи дейности и инициативи за 2014 г.

Център за развитие на човешките ресурси
Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) - www.hrdc.bg обявява конкурс за сътрудници по европейските дейности и инициативи, управлявани от Центъра Европас, Еврогайдънс, eTwinning, Евридика и ECVET.


Конкурсът е отворен за студенти, обучаващи се във висши училища от всички специалности, в редовна и задочна форма на обучение, които към момента на кандидатстване не са прекъснали следването си и са втори или по-горен курс.

Подробности

Последна промяна: 2014-05-26 22:16:08