Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Конкурс на Фонд “Научни изследвания”

Конкурс на Фонд “Научни изследвания” за финансиране на научни изследвания в приоритетни области – 2014 г. :

http://www.fni.bg/?q=node/106

 

Последна промяна: 2014-06-16 17:28:00