Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Заявка за техника до 15 юли!

След подписване на рамково споразумение между Университета и фирми за доставка на компютърна и периферна техника в следващия 2 годишен период ще е възможно закупуването на техника да се извършва по опростена процедура.

За целта следва да се попълни приложената заявка, която след подписване от съответните длъжностни лица се предава на инж. Слави Глухов, мениджър АС в УИЦ (sgluhov@uni-plovdiv.bg). Исканите видове техника се задават като позиции от техническите спецификации по ЗОП.

Подадените по-рано заявки следва да се актуализират в новата форма.

Заявките се приемат до 15.07.2014 г.(вторник) включително.

Последна промяна: 2014-06-30 11:55:14